Условия за участие в събитие


Условия за участие в събитие на Ruse GO!

I. Декларация за освобождаване от отговорност

Като присъствате на Събитие, организирано от Ruse GO! или предварително се регистрирате лично или регистрирате лицата, на които сте законен представител (оттук нататък “Участника”), Вие приемате и се съгласявате на следните условия:

• Участието в Събитието е доброволно. То носи потенциални рискове от сериозни наранявания, травми, инвалидност или смърт, причинени от, но не само, падане на или от терена и/или изградени трасета, случайни предмети (падащи, намиращи се и/или хвърлени) на трасето, оборудване, екипировка, лично физическо състояние на Участника, метереологични условия и други.

• Участникът и/или неговите родители/настойници/попечители носят отговорност за действията на Участника по време на Събитието.

• Участникът е физически здрав/а, преминал/а е всички необходими медицински прегледи и отговаря на условията за участие в Събитието и с участието си в Събитието не извършва действия, противопоказни на лекарско предписание.

• Участникът и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да извършват правни или фактически действия, с които да претендират да им бъдат изплатени обезщетения от организаторите и/или спонсорите на Събитието за претърпените от Участника вреди по време на или след участието му в Събитието, включително, но не само, за претърпени физически наранявания, травми, инвалидност или смърт в резултат от участието в Събитието.

• В случай на физически наранявания, травми или други усложнения, възникнали по време на събитието, Участникът ще използва обичайните медицински услуги като “Спешна помощ” като Участникът или неговите родители/настойници/попечители ще заплатят разходите за оказаната медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендират за възстановяване на претърпените разходи от организаторите и/или спонсорите на Събитието.

• Участникът и неговите родители/настойници/попечители разбират, че Събитието се провежда на място със свободен достъп за граждани и МПС и Участникът следва да спазва правилата за движение по пътищата, обществения ред и чистотата в планината, парка или в града.

• По време на Събитието Ruse GO! ще има право да заснема, да прави аудио и видео-записи и да създава всякакви други материали („Материалите“), които включват изображението и/или гласа на Участника, както и да използва по всякакъв начин Материалите включително като дава на трети лица права за използване на Материалите.

II. Условия за участие в Събитие

• Участник под 16 години трябва да е придружаван от негов родител, настойник или попечител.

• Да сте съгласни с точка I. Декларация за освобождаване от отговорност

III. Медицински преглед

Събитията, които организира Ruse GO! са любителски. Въпреки че Ruse GO! не изисква документ за преглед, препоръчва на всеки Участник да премине профилактичен медицински преглед преди участие в събитие.

IV. Участници под 16 години и участие с домашни любимци

Участник под 16 години трябва да е придружаван от негов родител, настойник или попечител.
При участие в Събитие с домашни любимци с неговия стопанин, то той поема отговорност за поведението на домашния му любимец. Участието им може да е опасно за другите и за самите домашни любимци. Стопаните са длъжни да почистват след домашния си любимец.
Не поемаме отговорност за вашите вещи и организаторите не могат да се грижат за вашите деца или домашни любимци по време и извън Събитието.

V. Промяна на маршрут и прекратяване на Събитието

При възникнали форсмажорни обстоятелства (лошо време, инциденти по маршрута, др), организаторите имат право да променят маршрута на Събитието и/или да го прекратят за всички участници.

VI. Съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент

Участникът е съгласен с това, че личните му данни, а именно име, профил във Facebook, снимка, email, адрес, телефон се обработват от Ruse GO! за целите на организирането на Събитията в период от 10 години.

Участникът е информиран, че може да оттегли съгласието си по всяко време като изпрати имейл до info маймунка ambicia.com

1 януари 2019
Русе

Следвайте ни

Популярни публикации от този блог

Засаждане на орехова фиданка

Йогалатес - Йога и Пилатес в Русе

Хапка надежда осигурява обяд и вечеря на медиците в Русе